สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 16 เครื่อง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-09-2563 248 ดาวน์โหลดเอกสาร